Content-type: text/html; charset=UTF-8' Radye Temel Yalıtımı - Proof Membran

Radye Temel YalıtımıUYGULAMA METODU :


Zemin / Yüzey Hazırlama : 

Yatay Beton alt yüzey (grobeton) – Grobeton yüzeyi yekpare ve helikopter perdahlı dökülmelidir. Yüzeyde gevşek agrega, boşluk ve keskin çıkıntılar içermemelidir. Dikey Beton alt yüzey ( perdeleme) – Yüzeyler düzgün olmalı, keskin çıkıntılar bulunmamalıdır.


proof membran               proof yalıtım               proof membran               


Radye Temel Yalıtım Uygulaması : 

Helikopter perdahı yardımı ile dökülmüş olan grobeton yüzeyi üzerine ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran rulosu serbest olarak serilecektir. Ruloların birleşimleri, çift sıra sıcak hava robot kaynağı ile , detay geçişlerinde tek sıra yarı otomatik sıcak hava robot kaynağı kullanılarak birleştirilecektir. Sıcak hava robot kaynağı ile birleştirilen temel altı ek yeri kaynakları uygulamanın tamamlanmasını takiben basınç testi ( 2 atm basınçlı hava ) ile test edilecek, detay geçişleri ve aksesuar montajı için el kaynağı sıcak hava kaynak metodu kullanılacaktır. Birleşimler test kancası ile test edilerek ek yeri kontrolleri yapılacaktır.

Tüm iç ve dış köşe birleşimleri ve kablo geçişlerinde Schedetal / Tarman sistemi için üretilen özel aksesuarlar ile yalıtımın sürekliliği sağlanacaktır. 

Grobeton üzerine proof membran membran su yalıtımı uygulamasının tamamlanmasını takiben radye demir montajına geçilecek ve yapısal beton dökülecektir. Bu sayede proof membran ile dökülen radye betonu birbirine her noktada aderans sağlıyacaktır.

Köşe geçişleri , boru ve topraklama kablo geçiş detaylarında Schedetal / Tarman tarafından önerilen aksesuarlar kullanılacaktır. Yüksek çaplı boru geçişlerinde , geçiş aksesuarı yerinde imalat metodu ile yapılarak, boru çapına tam uygun olacak şekilde imalat yapılacaktır. Konu ile ilgili Schedetal / Tarman süpervizörleri tam yetkili olup, imalat ve kontrollerini sahada sağlıyacaklardır.Topraklama Kablosu Yalıtım Uygulaması :

ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran altından geçen ve kolon demerlerine sabitlenecek olan topraklama kablosu geçiş aksesuarı kullanılması önerilmektedir. 

Rulo Uçları ve Kesik Kenarlar :

Tüm rulo uçları ve kesilmiş kenarlar en az 100 mm bindirilmeli ve bu alanların temiz olması temin edilmeli ve gerekirse nemli bir bezle silinmelidir. Kurumaları için beklendikten sonra tam otomatik sıcak hava robot kaynağı ile ek yeri birleşimleri yapılacak ve 2 atm basınçlı hava ile test edilip imalat işverene teslim edilecektir.

Yatay Dilatasyon Yalıtım Uygulaması :

Proof membran sisteminin uygulamasını takiben perde dilatasyon derzlerinde , dilatasyon içinde omega hareketi yapacak şekilde dilatasyon geçişi sağlanacaktır. İzleyerek dilatasyon içine polietilen derz dolgu fitili montajı yapılıp, diğer parça proof membran malzemenin dilatasyon boyunca kaynatılması sureti ile uygulama tamamlanacaktır.

Proof Membran Boru ve Kablo Penetrasyonları :

Genel olarak kazıklar, borular, kablo geçişleri vb.ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran ile aynı malzemeden üretilmiş özel aksesuarlar kullanılarak detayların sızdırmazlığı sağlanır. 

proof membran

Dönüş detayları, iç köşe ve dış köşe aksesuarlarının, proof membran malzemesine sıcak hava robot kaynağı ile birleştirilmesi ile sağlanır. Boru ve kablo geçişi detaya göre flanşlı veya flanşsız olamak üzere iki tip geçiş aksesuarı kullanılmaktadır.

Detay geçişlerinde, aksesuar montajlarında , genel tamirat işlerinde, tij deliği tamiratlarında ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran ürünleri kullanılacaktır.

Drenaj Boruları ve Geçişleri :

Drenaj boruları ve geçişlerinin olduğu yerlerde özel Schedetal dönüş ve boru geçiş aksesuarlarının kullanılması be bu bölgede bulunan proof membran malzemesinin aksesuar malzemesine sıcak hava robot kaynağı ile birleştirilmesi yeterlidir.

proof membran

Geçici Koruma :

Yaya trafiğine karşı ilave bir koruma yapılmasına gerek yoktur.

Yatay uygulamalarda, betonarme demirlerinin yerleştirilmesi sırasında herhangi bir hasar oluşması durumunda proof membran malzemesini sıcak hava robot kaynağı yardımı ile hasarlı bölgeye kaynatılması yeterlidir.

Koruyucu Kalıbın Yerleştirilmesi :

Kereste ve çelik kalıplar betona yapışan membran üzerine dikkatle yerleştirilmeli ve harç kaybının önlenmesine yönelik önlemler alınmalıdır.

ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran üzerine harç sıçraması halinde, harç sertleşmeye başlamadan önce tamamen çıkartılmalı ve harcın bulaştığı yüzeyler nemli bezlerle temizlenmelidir. Bu,daha sonra uygulanacak yapısal betonun membrana daha iyi bağlanmasını temin edecektir.

Kontrol Prosedürleri :

ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran uygulamaları, betonarme demirinin yerleştirilmesinden önce, bütün ek yeri kaynakları 2 atm basınçlı hava yardımı ile kontrol edilmelidir. Bu kontrol işlemi için Leister test manometre ve iğnesi kullanılmalı, test boşluğu içine Leister test iğnesi yardımı ile girilmeli ve hava kompresörü yardımı ile içine 2 atm basınçlı hava verilerek ek yeri kaynaklarının kalitesi ve performansı test edilmelidir. 

Betonarme demirinin yerleştirilmesi esnasında olabilecek hasarlar tespit edilmeli ve membrana erişim nispeten kolay iken onarılmalıdır. Takviye yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından başka bir kontrol daha gerçekleştirilmeli ve tüm hasarlı kesimler onarılmalıdır.

Hasar Onarım Prosedürleri : 

Proof Membran hasar onarımları sıcak hava el kaynak robotu ve kenarları yuvarlatılmış  geomembran parçası ile yapılacaktır. Bu tamirat metoduna ilave olarak başka hiçbir yardımcı izolasyon malzemesine gerek yoktur. Bu tamirat metodu hava koşullarından veya yüzeyin ıslak veya kuru olmasından etkilenmez.


proof membran sistemi

Betonarme Demirinin Yerleştirilmesi :

Betonarme demirinin uygulanmasından önce membran uygulamasının bütün kalite kontrol testlerinin yapıldığından, ek yeri basınç testlerinin yapıldığından ve aksesuar montajlarının eksiksiz yapıldığından emin olun.

Betonarme demirinin yerleştirilmesi esnasında membrana zarar verilmemesi için, pas payı veya benzeri malzemeler kullanılarak azami dikkat gösterilmelidir.

Betonun Yerleştirilmesi :

Beton membrana zarar gelmeyecek şekilde dikkatli bir biçimde yerleştirilip sıkıştırılmalıdır. Betonun konsolide edilmesi için asla keskin bir nesne kullanılmamalıdır.

Proof membran üzerine harç sıçraması halinde, harç sertleşmeye başlamadan önce tamamen çıkartılmalı ve harcın bulaştığı yüzeyler nemli bezlerle temizlenmelidir. 

Eğer harç sıçramış ve  geomembran üzerine yapışmışsa, sertleşen harç mekanik olarak kazınır ve daha sonar bu bölgeye uygun kesilen ExtruBit F, ExtruThene F, ExtruPol F, ExtruProof F proof membran parçası sıcak hava robot kaynağı ile yamanarak sistemin bütünlüğü sağlanır. Alternatif olarak sıçrayan harç, bir sonraki membran tabakası uygulanmadan önce üst yapışkan tabaka ile birlikte bir metal ıspatula kullanılarak kazınarak çıkartılabilir.

Kalıp Çıkarma İşlemi :

Proof membran sistemi çıkarılabilir kalıplara uygulanabilir. Beton döküldükten sonra normal kalıp söküm süreleri uygulanması ExtruProof F sistemi için yeterlidir. geomembran malzemesi tek yüz perde ve çift yüz perde uygulamaları için uygundur. 

Sistemin bütünlüğünü sağlamak için farklı malzemelerin kullanılmasına gerek yoktur. Genel olarak perde kalıbının sökülmesi için  21°C’ lik bir ortam sıcaklığında min 2 günlük bir kürlenme süresi , Tarman / Schedetal proof membran sistemi için yeterlidir.

Uygulama metodu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.. 

© TÜM HAKLARI SAKLIDIR | İZİNSİZ KOPYALANAMAZ | TARMAN YAPI SİSTEMLERİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2010